رضوان تک کالا

لوازم جانبی موبایل و کامپیوتر و کالای برقی خود را گران نخرید!!

راهنمای شرکت در مزایدات فروشگاه + قوانین

اصطلاحات مزایدات :

مزایده :

شرکت در مزایدات فروشگاه می حراج رایگان است!!

فروش یک کالا به بالاترین پیشنهاد ارایه شده در زمان تعیین شده توسط کابران شرکت کننده در مزایده.

نوعی از فروش کالا است که خریداران (پیشنهاد دهندگان) قیمت نهایی کالا را اعلام میکند و فروشنده برای کالای فروشی خود قیمت قطعی اعلام نمیکند. و کالا به بالاترین قیمت پیشنهادی توسط کاربران فروخته میشود.

قیمت پایه :

حدقل یا کف قیمت پیشنهادی  برای شروع مزایده است که به کاربران نمایش داده میشود و پایین تر از آن قیمت هیچ کاربری مجاز به ارایه پیشنهاد نیست.

مقدار افزایش :

مقادیری از قیمت که شرکت کنندگان مزایده میتوانند در زمان برگزاری مزایده بصورت پلکانی پیشنهاد افزایش دهند.

قیمت ذخیره ( رزرو) :

قیمتی است که فروشگاه تا رسیدن پیشنهادات خریداران به آن مبلغ مختار به ارسال یا عدم ارسال کالا برای خریدار است ولی بالاتر از آن قیمت بایستی کالا را برای برنده نهایی مزایده ارسال کند.(قیمت رزرو توسط کاربران قابل رویت نیست).

 

توجه:  قیمت رزرو قیمت خرید کالا توسط فروشگاه به قیمت عمده + هزینه ارسال کالا است.

 

**شرایط :در مواردی خاص که قیمت پیشنهادی کاربر نزدیک قیمت رزرو کالا باشد کارشناسان فروشگاه ممکن است به کاربر پیام ارسال میکنند و یک لینک موقت در اختیار کاربر قرار میدهند تا با همان قیمت پیشنهادی اقدام به خرید کالا نماید.

قیمت خرید فوری :

قیمتی است که فروشگاه حاضر است کالای خود را خارج از مزایده با این قیمت بفروشد و مزایده بسته خواهد شد.قیمت محصول در بازار است.
این سیستم به فروشنده ها کمک می کند تا کالای خود را به قیمتی که می خواهند سریع تر بفروشند. همینطور به خریدار کمک می کند تا زودتر کالا را بتواند خرید کند.
دکمه خرید فوری در مزایداتی که فروشنده “قیمت فروش فوری” را تعیین کرده است، نشان داده می شود.

کالای بدون قیمت رزرو : قیمت رزرو برای آن اعلام نگردیده و کالا به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد.

مراحل شرکت در مزایدات فروشگاه :

۱- ثبت نام و عضویت کاربر در فروشگاه.

۲- انتخاب کالای مزایده ای مورد نظر.

۳- پیشنهاد قیمت از طرف کاربر (قیمت بایستی بالاتر از قیمت پایه و همچنین قیمت ارایه شده توسط پیشنهاد دهندگان قبلی باشد).

۴-  بعد از پایان زمان مزایده  به نفر برنده اطلاع داده میشود تا نسبت به پرداخت مبلغ پیشنهاد داده شده توسط وی اقدام نماید.

نکته :

کاربر در صورت برنده شدن بایستی در مهلت تعیین شده(حداکثر ۲۴ ساعت بعد مطلع شدن) نسبت به پرداخت مبلغ مزایده اقدام نمایید در غیر اینصورت حساب کاربری برنده مزایده مسدود میگردد و باز شدن دو مجدد حساب کاربری وی منوط به پرداخت جریمه خواهد بود.

پرداخت مبلغ مزایده از طرف برنده مزایده بصورت آنلاین و از طریق درگاه پرداخت معتبر اینترنتی انجام خواهد شد.

قوانین شرکت در مزایدات :

حداقل سن قانونی شرکت در مزایدات  بالای ۱۸ سال است.

در صورت انصراف برنده مزایده از خرید کالا ، کالای مزایده ای به نفرات دوم و سوم که از نفر اول (برنده مزایده) قیمت پیشنهادی کمتر ارایه کرده اند (البته در صورت رضایت فروشگاه از قیت پیشنهادی آنها)  پیشنهاد خرید داده خواهد شد.

توجه :

 از آنجایی که مزایده قراردادی برای خرید بین فروشگاه و شرکت کنندگان مزایده میباشد چنانچه خریدار بالاترین مبلغ مزایده را اعلام کند و برنده شود ولی از خرید انصراف دهد و یا مبلغ را پرداخت نکند تا پرداخت جریمه توسط وی حساب کاربری او مسدود خواهد شد.

 

-هزینه پستی کالا بر عهده خریدار بوده و به مبلغ کالا اضافه خوهد شد.