خرید تلگرامی محصولات فروشگاه

menuordersearch
rezvantakkala.ir
(0)
(0)

خرید تلگرامی محصولات

مراحل خرید محصولات از طریق تلگرام :

1- محصولات موجود در سایت را مشاهده و محصول مورد نظرتان را انتخاب نمایید.

 

2-به کانال تلگرام فروشگاه ما به آدرس کانال رضوان تک کالا  مراجعه کنید و در قسمت توضیحات کانال برای مدیر کانال پیام ارسال نمایید و اعلام کنید کدام محصول مورد نظر شماست.(و یا مستقیما بدون مراجعه به کانال فروشگاه به آدرس تلگرام مدیر کانال از اینجا=> آدرس مدیر کانال رضوان تک کالا  مراجعه کنید.

 

3- از طرف مدیر کانال یک لینک پرداخت بانکی به شما داده میشود .از طریق این لینک اقدام به پرداخت مبلغ سفارش خود نمایید.

بعد از پایان عملیات پرداخت مبلغ سفارش ، شماره رسید تراکنش  بانکی را که درگاه پرداخت  به شما می دهد رابه مدیر کانال اطلاع دهید.

 

4-سفارش شما در اسرع وقت برایتان ارسال میگردد.

نکته:

 

در صفحه درگاه پرداخت بانکی که به شما داده می شود

در ردیف اول => نام و نام خانوادگی

در ردیف دوم =>شماره تلفن همراه

و در ردیف سوم => آدس کامل + کد پستی

خود را درج نمایید. (دقت کنید پر کردن این چهار ردیف برای رفتن به مرحله بعد یعنی پرداخت ، اجباری است!! )

پر کردن ردیف  ایمیل برای شما اختیاری است.

 

توجه : مبلغی که برای شما تعیین و اعلام میشود قیمت محصول +هزینه  ارسال سفارش را شامل خواهد شد.

 

مراحل خرید محصولات از طریق تلگرام :

1- محصولات موجود در سایت را مشاهده و محصول مورد نظرتان را انتخاب نمایید.

 

2-به کانال تلگرام فروشگاه ما به آدرس کانال رضوان تک کالا  مراجعه کنید و در قسمت توضیحات کانال برای مدیر کانال پیام ارسال نمایید و اعلام کنید کدام محصول مورد نظر شماست.(و یا مستقیما بدون مراجعه به کانال فروشگاه به آدرس تلگرام مدیر کانال از اینجا=> آدرس مدیر کانال رضوان تک کالا  مراجعه کنید.

 

3- از طرف مدیر کانال یک لینک پرداخت بانکی به شما داده میشود .از طریق این لینک اقدام به پرداخت مبلغ سفارش خود نمایید.

بعد از پایان عملیات پرداخت مبلغ سفارش ، شماره رسید تراکنش  بانکی را که درگاه پرداخت  به شما می دهد رابه مدیر کانال اطلاع دهید.

 

4-سفارش شما در اسرع وقت برایتان ارسال میگردد.

نکته:

 

در صفحه درگاه پرداخت بانکی که به شما داده می شود

در ردیف اول => نام و نام خانوادگی شما

در ردیف دوم => ایمیل شما (پر کردن ردیف  ایمیل برای شما اختیاری است.)

در ردیف دوم =>شماره تلفن همراه

و در ردیف سوم => توضیحات => آدس کامل + کد پستی

خود را درج نمایید. (دقت کنید پر کردن این چهار ردیف برای رفتن به مرحله بعد یعنی پرداخت ، اجباری است!! )

 

 

توجه : مبلغی که برای شما تعیین و اعلام میشود قیمت محصول +هزینه  ارسال سفارش را شامل خواهد شد.

 

 

 بیمه ایران    huaweiiiilogo of sumsung  این نماد شرکت اپل است